Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) obowiązujące w serwisie internetowym http://hs-suknie.pl
 2. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „ADO”) jest HS-dress Emilia Sarnowska, ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań, NIP: 739 354 71 81.
 3. Użytkownik może skontaktować się z ADO, poprzez pocztę: ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań lub pocztę e-mail: adres e-mail: atelier@hs-suknie.pl.
 4. Pojęcia pisane wielką literą w Polityce mają znaczenie nadane i określone w Regulaminie.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Dane osobowe uzyskujemy podczas rejestracji konta, składania zamówienia.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
  2. wykonania spoczywających na ADO obowiązkach prawnych: wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa – przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na ADO obowiązku prawnego;
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez ADO danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim świadczącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą, prawną, księgową.
 6. Informuje, iż dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 7. Użytkownik uprawniony jest do:
  1. żądania od ADO dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. żądania od ADO przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO;
 8. Nadto Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.
 9. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 7 powyżej, Użytkownik winien przesłać stosowny dokument do ADO poprzez pocztę tradycyjną lub pocztę elektroniczną.

§ 3. INFORMACJE O COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostatnia aktualizacja Polityki nastąpiła w dniu 27 maja 2020 roku.
 2. ADO jest uprawniony do zamiany Polityki, informacja o zmianie Polityki pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Polityce, zaś odmowa akceptacji nowej Polityki skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.